Söndag 25 Jul
Stockholm

Forskare: Våldet ökar inte alls i Sverige

Våldet minskar.
Våldet minskar. Foto: JESSICA GOW / SCANPIX / TT

Det grova våldet minskar.

Kommentera (42)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Debatten har går senaste veckorna hett angående om våldet har ökat eller inte Sverige. Kriminologerna Felipe Estrada och Henrik Tham sätter ner foten och förklarar på Dagens Nyheters debattsida att våldet inte alls har ökat.

De skriver att våldet tvärtemot vad många tror faktiskt har minskat och att allmänheten känner sig tryggare än tidigare.

Dödligt våld minskar

"I Sverige har det dödliga våldet minskat enligt Brå från i genomsnitt 108 fall per år i början av 1990-talet till 83 per år 2010–2014. Denna minskning har ägt rum trots att vi under de senaste 20 åren blivit fler i Sverige." skriver forskarna och lägger till att både Statistiska centralbyrån och Brås, Brottsförebyggande rådets, statistik pekar på att färre svenska medborgare utsatts för grovt våld på 2000-talet än kring 1990.

De menar också att färre unga uppger att de begått grovt våld eller själva utsätts för grovt våld.

Fler känner sig trygga

Brå gör även studier i hur trygga svenskarna upplever sig att vara och här har en förändring skett sedan mätningarna startade: rädslan för brott har minskat.

"Detta gäller oavsett om vi ser till andelen i befolkningen som oroar sig för brottsligheten som samhällsproblem, eller som är orolig att gå ut i sitt bostadsområde eller att överfallas och utsättas för våld" skriver Felipe Estrada och Henrik Tham, professorern i kriminologi vid Stockholms universitet, i Dagens Nyheter.

Är du orolig för våldsbrott?
Tack för din röst!
Kommentera (42)
Kopiera länk
Dela