Tisdag 26 Okt
Stockholm

Så många föll offer för dödligt våld i Sverige förra året

Våldsbrott med dödlig utgång har ökat i Sverige sedan 2007.
1 av 3
Våldsbrott med dödlig utgång har ökat i Sverige sedan 2007. Foto: Johan Nilsson / SCANPIX
Användningen av skjutvapen har ökat.
2 av 3
Användningen av skjutvapen har ökat. Foto: Staffan Löwstedt / SCANPIX
Anton Lundin tog tre personers liv.
3 av 3
Anton Lundin tog tre personers liv. Foto: Faksimil

Den största ökningen sedan 2007.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Under 2015 föll 112 personer offer till följden av dödligt våld. Det är en ökning med 25 personer jämfört med 2014, vilket är den största ökningen under 2000-talet sedan 2007. Trots de ökade siffrorna har våldet minskat sedan 1990-talet. Statistiken kommer ifrån den rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade idag.

I rapporten har konstaterande fall där våld med dödlig utgångspunkt studerats. Under rubriceringen dödligt våld menas mord, dråp, barnadråp och misshandel. Konstaterande fall är de fall som har skett och anmälts i Sverige och där offren med stor sannolikhet dött av våld.

Majoriteten, 71 procent, av fallen har anmälts i storstadsregionerna kring Stockholm, Väst och Syd. Mönstret har varit oföränderligt sedan 2010, men rapporten visar också en ökning av dödligt våld i Region Väst. Här har fallen fördubblats under 2015 i förhållande till 2014.

En av anledningarna till att siffrorna är högre än under 2014 kan vara ökningen av dubbel- och trippelmord. I augusti dödades två personer när Abraham Ukbagabir gick till attack på Ikea i Västerås. Två månader senare högg 21-åriga Anton Lundin fyra personer på Kronans skola i Trollhättan. Tre av dem dog.

Kommentera
Kopiera länk
Dela