Torsdag 9 Dec
Stockholm

Att knark är olagligt är lika konstigt som om bacon skulle vara det

Kristian Smiljanic vill se en legalisering av droger.
1 av 3
Kristian Smiljanic vill se en legalisering av droger. Foto: Privat/Ap
"Statistik ljuger inte, Sveriges narkotikapolitik visar sig ineffektiv i sin viktigaste funktion, att skydda människor".
2 av 3
"Statistik ljuger inte, Sveriges narkotikapolitik visar sig ineffektiv i sin viktigaste funktion, att skydda människor". Foto: Ap
Kristian Smiljanic.
3 av 3
Kristian Smiljanic. Foto: Privat

Debattören: Det är dags att avsluta kriget mot droger då det har utökat den kriminella marknaden och misslyckats i att skydda människor

Kommentera (31)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Kristian Smiljanic bor i Göteborg och studerar första året på Hermods gymnasium, ekonomlinjen.

I den här artikeln tänkte jag förklara varför jag anser att bruket av droger ska legaliseras samt att drogmarknaden ska etableras. För att ge er en tydligare bild av diskussionen tänker jag förklara vad uttrycken legalisering och etablering betyder i detta sammanhang.

Legalisering är helt enkelt att avskaffa de lagar som förbjuder bruket av droger, alltså göra det totalt konsekvenslöst från ett lagmässigt perspektiv att ha droger i sitt system eller på sig för egen användning.

När det kommer till etablering talar jag om att droger skall kunna säljas lagligt samtidigt som de måste följa marknadsreglage som utses.

Jag tänker börja med att förklara ett måste i ett fritt samhälle, ett samhälle varav ordet ”vuxen” har mer betydelse än att vara ett stort barn.

Det måstet är att vuxna får ta sina egna beslut, får rätten att gå sin egen väg och skapa sig egna erfarenheter baserat på valen man har gjort.

Detta ska i teorin hjälpa till att forma en så mångfaldig och erfaren befolkning som möjligt. En befolkning som tack vare sina erfarenheter är redo att ta sig an de motgångar som de ställs inför.

Detta kommer dock inte fungera i praktiken så länge staten känner sig tvingad till att skydda vuxna individer från sina egna beslut och i slutändan sig själva.

Notera att jag inte pratar om lagar etablerade för att skydda människor från varandra, till exempel lagar gällande mord, människorov och så vidare.

Vad jag pratar om är lagar som kan jämföras med att förbjuda bacon eftersom att det är dåligt för hjärtat. Att förbjuda en vuxen människa från att ta sina egna beslut är i slutändan att göra denna individ handikappad för livet.

Nu vill jag gå in på de positiva samhällseffekterna som en liberalare narkotikapolitik kan ha på Sverige och har haft på andra länder.

Vi kan ta Portugal som exempel, ett land som år 2001 avkriminaliserade droger och har till motsatsen av vad man skulle kunna tro inte lidit av det.

I en mätning från år 2012 visar det sig att andelen människor som testar droger har minskat, av de människor som har testat har sannolikheten att fortsätta med droger också minskat, drogrelaterade dödsfall har minskat och kriminalitet samt kostnaden för kriminalitet har minskat.

Hur jämför sig detta till Sverige med en nolltolerans för drogbruk och innehav? Jo, Sverige med en liknande population hade år 2012 mer än 1 000 procent fler drogrelaterade dödsfall samt mer än tre gånger så mycket brottslighet kopplat till narkotika.

Detta är en trend som inte har förbättrats med tiden då Sveriges restriktiva narkotikapolitik har fortsatt med ett ökat antal drogrelaterade dödsfall samt ett ökat antal anmälda narkotikabrott.

Statistik ljuger inte, Sveriges narkotikapolitik visar sig ineffektiv i sin viktigaste funktion, att skydda människor.

Om man ska analysera hela situationen för att nå en slutsats kan man utan tvekan påstå att den stränga narkotikapolitiken som förs i Sverige leder till att drogbrukare ses som kriminella vilket leder till att en missbrukare inte vågar söka hjälp via rehabilitering.

Den höga kriminaliteten leder även till att skattepengar måste läggas på att behandla den, en kostnad som kunde ha minimerats genom att sluta försöka motverka ett offerlöst brott.

Den svenska narkotikapolitiken är ansvarig för att människor fortsätter dö och att vi fortsätter lägga skattepengar som kunde användas till sjukvård, skola och samhällsutveckling. Är det så här vi som samhälle vill ha det?

Nu vill jag gå in på en fråga som jag själv kan ha uppmärksammat med föregående stycke. Varför legalisera och etablera när man kan avkriminalisera?

För att få en förståelse av den frågan kan det vara smart att förklara avkriminalisering vilket är att avskaffa befintliga straff för ett brott utan att ersätta dem.

Problemet med att endast avkriminalisera är att vi ej får ut mest möjliga fördelar utav att folk faktiskt använder droger.

Försäljningen är fortfarande olaglig och ligger således oftast i händerna på kriminella gäng som då får in svarta pengar som går ut ur samhället. Det här kan motverkas genom legalisering som då tillåter etablering av en laglig marknad.

Detta leder till att myndigheterna kan ha en bättre koll på hur droghandeln sköts samt mer makt att se till att den sköts på mest legitima samt säkraste sätt.

Det medföljer även att pengar inom droghandeln beskattas i en högre grad eftersom att folk inte längre behöver köpa kriminellt och istället kan gå till legitima försäljare. Mer pengar beskattade leder således till att mer pengar kan användas till att förbättra skola, sjukvård och så vidare.

Efter allt detta kan man undra vad som finns kvar att ifrågasätta gällande en legaliserad och etablerad droghandel.

I slutändan kommer det tyvärr till moralpanik, en del människors syn på droger och drogbrukare. Det följt av en missvisad ide om att deras åsikt har någon relevans i frågan om folk ska ha rätten att göra vad de vill med sin egen kropp.

En syn på drogbruk som ett tecken på misslyckande, ett påstående som även om sant skulle kunna bemötas med det kända uttrycket ”live and let live”.

Det är dags att avsluta kriget mot droger då det har utökat den kriminella marknaden, misslyckats i att skydda människor samt lyckats vara ett av samhällets största krig mot frihet.

Kristian Smiljanic

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (31)
Kopiera länk
Dela