Onsdag 5 Okt
Stockholm

Regeringen vill stärka kontrollen av matfusk

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) presenterar vid en pressträff förslag på åtgärder för att upptäcka och motverka fusk i livsmedelskedjan.
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) presenterar vid en pressträff förslag på åtgärder för att upptäcka och motverka fusk i livsmedelskedjan. Foto: TT

Regeringen vill att en utredning ska tillsättas för att komma åt fusket med mat.Det är viktigt att se till att våra myndigheter har rätt verktyg, säger landsbygdsministern.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Livsmedelsfusk

Fusk med livsmedel eller livsmedelsbedrägerier betyder att man avsiktligt bryter mot livsmedelslagstiftningen, vilseleder konsumenter och ger ekonomisk vinst.

Livsmedel i Sverige regleras dels av svensk lagstiftning men också de EU-regler som alla medlemsstater måste följa.

Exempel på fusk är att livsmedelsbedragare spär ut en dyr ingrediens med en annan, byter ut näringsämnen, ingredienser eller hela livsmedel mot en billigare variant, ger ut falsk eller förvanskad livsmedelsinformation eller döljer eller kamouflerar ingredienser som har låg kvalitet.

Källa: Livsmedelsverket

För att minska livsmedelsbedrägerier och organiserad brottslighet vill regeringen stärka kontrollen av fusk i livsmedelskedjan, meddelar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) på en pressträff.

Det genom att tillsätta en utredning i slutet av sommaren.

Fuskarna kommer undan

Enligt regeringen lyckas de kreativa livsmedelsfuskarna i dag undvika att bli upptäckta och hittar hela tiden nya sätt att tjäna pengar.

— Fusk inom livsmedelskedjan påverkar hela samhället och kan i värsta fall leda till att människor och djur skadas, säger Sätherberg på presskonferensen.

Fusket orsakar stora förluster för näringsidkare och försämrar tilliten till livsmedelsindustrin, menar regeringen. Vinsterna inom fusket lockar också till sig organiserad brottslighet, säger landsbygdsministern.

— Ett återkommande exempel på fusk är de jordgubbar som vi nu åt till midsommar, som kan vara utländska men säljs som svenska.

Organiserad brottslighet

Myndigheter och näringslivet arbetar med att stävja livsmedelsfusket i dag men det är enligt regeringen svårt att kartlägga och upptäcka.

— Sanktionerna är inte heller särskilt kännbara, säger Sätherberg.

Nu tar regeringen nästa steg i att myndigheterna ska få fler verktyg att stävja den organiserade brottsligheten och komma åt dess intäktskällor, menar ministern.

Beslut om att tillsätta en utredning för att stärka kontrollen kommer att fattas i slutet av veckan.

Inspireras av andra länder

Utredningen ska bland annat se över hur samordningen av kontrollen ska kunna effektiviseras eller om den behöver omformas.

Man ska även se över om strängare sanktioner mot fuskare behövs.

— Utredaren ska titta på Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland och se hur de arbetar med motsvarande kontroll, säger Sätherberg.

Utredningen ska påbörja arbetet 1 september 2022 och ska kunna slutredovisas den 29 februari 2024.

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.