Fredag 22 Okt
Stockholm

Studie: Så påverkar ditt BMI risken för att bli svårt coronasjuk

Sa-paverkar-ditt-BMI-risken-att-bli-allvarligt-sjuk-i-coronaviruset
Så påverkar ditt BMI risken att bli allvarligt sjuk i coronaviruset. Foto: Hasse Holmberg/FOTOGRAFERNA HOLMBERG/TT, Shutterstock (montage)

Sedan tidigare klassas fetma som en riskfaktor för att bli allvarligt sjuk av coronaviruset. Nu antyder en italiensk studie att även lägre övervikt kan öka risken för svår coronasjukdom.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

I april sammanställde Socialstyrelsen en lista över faktorer som ökar risken för att bli allvarlig sjuk av coronaviruset. Bland dessa ingick fetma där man drog en gräns vid ett BMI (kroppsmasseindex) på 40.

Nu indikerar en italiensk studie att även lägre övervikt kan vara en riskfaktor. 

Vill sänka BMI-gränsen

Forskarna har undersökt sambandet mellan BMI och risken för att drabbas av andningsproblem, behov av intensivvård och död vid coronasjukdom.

Resultatet visar att risken för allvarlig sjukdom ökar redan vid ett BMI mellan 30 och 34,0. Vid ett BMI på 35 ökade risken för att dö, enligt studien. 

Nu vill forskarna bakom studien att gränsen ska sänkas så att även övervikt börjar räknas som en riskfaktor. 

– BMI-gränsen bör omvärderas så att vi fångar upp de personer som löper högre risk att drabbas av en allvarligare infektion och för att inte underskatta hur svåra konsekvenser en smittspridning kan få i samhället, i synnerhet i länder med högre andel fetma i befolkningen, säger Matteo Rottoli, läkare och forskare vid universitetet i italienska Bologna, i ett pressmeddelande.

I studien undersöktes omkring 500 patienter som var inlagda på sjukhus mellan den 1 mars och 20 april. 

Flera studier talar för övervikt som riskfaktor

Även i Sverige har det förts diskussioner om att övervikt skulle vara en riskfaktor för allvarlig coronasjukdom.

– Vi har diskuterat det här mycket och vår känsla är att övervikt är ett problem i sammanhanget, säger Johnny Hillgren, intensivvårdsläkare och ordförande för Svenska intensivvårdsregistret, till Aftonbladet

Han fortsätter:

– Det bedrivs en del forskning på det här. Det finns flera studier som talar för att även ett lägre BMI är en riskfaktor. 

Läs mer: Missen: 4000 corona-tester visade fel resultat

Kommentera
Kopiera länk
Dela