Fredag 1 Jul
Stockholm

Mer pappaledighet med vikt månad

De öronmärkta mamma- och pappadagarna har haft effekt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

De öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen har fått papporna att vara föräldralediga en längre tid och tidigare i barnets liv än förr.

De två pappa- och mammamånaderna infördes 2002. Bland barnen som är födda det året har 60 procent en pappa som varit föräldraledig i mer än 60 dagar. Motsvarande siffra för barn födda året innan regeländringen är 30 procent, enligt en rapport från Försäkringskassan.

Numera är det nästan dubbelt så vanligt att pappor är hemma mer än två månader före barnet fyllt två år jämfört med för fem år sedan.

I fler och fler familjer delar föräldrarna mer jämställt på föräldraledigheten på så vis att ingen av föräldrarna tar ut mindre än 40 procent av föräldrapenningdagarna.

Samtidigt är det fler och fler som har föräldrapenningdagar kvar när barnet fyller åtta år. Efter den åldern brinner föräldrapenningdagarna inne. Vad ökningen beror på vet Försäkringskassan inte. En förklaring skulle kunna vara att många sparar dagar för att använda till ett senare tillfälle, och sedan glöms dagarna bort. Samtidigt finns tecken på att höjningen av ersättningstaket i föräldrapenningen och höjningen av lägstanivån i ersättningen får fler föräldrar att ta ut fler dagar innan barnet fyllt ett år.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Nästa artikel
Fp-förslag sågas

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.