Stockholm

Friskola kan inte öppna igen

. Foto: TT

Den fristående Jacobiskolan i västra Stockholm kommer inte att kunna öppna igen.


Skolinspektionen beslutade förra våren att dra in tillståndet för grundskolan, som ägdes av Stiftelsen för bildning. Motiveringen var ekonomisk misskötsamhet, bland annat i form av skatteskulder, och att flera av personer i ledningen därför var olämpliga.

Skolan, som hade cirka 700 elever, stängdes efter förra läsåret men den rättsliga prövningen har fortsatt. Stiftelsen överklagade Skolinspektionens beslut, men fick avslag i förvaltningsrätten strax före jul. Stiftelsen har inte överklagat förvaltningsrättens beslut, och därmed står Skolinspektionens beslut fast.

Hela processen, från det att Skolinspektionen började granska huvudmannen, har pågått i totalt 3,5 år.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.