Allt färre väljer att adoptera. Arkivbild.
Allt färre väljer att adoptera. Arkivbild. - Foto: TT

Efter avslöjanden och pandemi – färre adopterar

Intresset för internationella adoptioner är på nedgång. Negativ uppmärksamhet kring adoptioner tros vara en del av förklaringen, men också dystrare ekonomiska tider.


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Fakta: Internationella adoptioner

Adoptioner får endast genomföras om de är till barnets bästa och aldrig med ett vinstintresse.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har i uppdrag att ge auktorisation för adoptionsverksamhet och att se till att adoptioner av barn till Sverige sker enligt lag och på ett etiskt godtagbart sätt, både i Sverige och i ursprungsländerna.

I Sverige finns i dag två auktoriserade organisationer som får förmedla internationella adoptioner, Adoptionscentrum och Barnen framför allt (BFA).

Källa: MFoF

98 barn kom till Sverige genom internationell adoption under förra året. En minskning med nästan en femtedel jämfört med året innan, då antalet var 118. Jämför man tjugo år tillbaka i tiden är det nu bara en tiondel så många som adopteras till Sverige från andra länder.

På Adoptionscentrum har man den senaste tiden märkt av att färre söker sig till dem, säger verksamhetschefen Kerstin Gedung.

— Vi tror att det delvis är det ekonomiska läget nu, det kostar ju att adoptera.

Effekt av granskningar

De senaste åren har flera granskningar uppmärksammats som visat på oegentligheter i samband med internationella adoptioner. Det har till exempel varit uppgifter om barn som stulits från sina biologiska föräldrar och sedan sålts för internationell adoption. Avslöjandena har bland annat lett till en större utredning på regeringsnivå och till brottsutredningar i Chile.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), som har det övergripande ansvaret för att se till att internationella adoptioner sker etiskt och enligt lag, tror att det kan ha påverkat.

— DN har ju haft ganska omfattande granskningar av adoptionsverksamheten, det är klart att det kan påverka bilden av det. Men det är ingenting vi vet säkert, det är bara en kvalificerad gissning, säger Per Sundberg, kommunikationsansvarig på MFoF.

Kerstin Gedung tror också att granskningarna kan ha bidragit till ett minskat intresse för internationella adoptioner.

— Det har skrivits negativt om adoptioner i flera år, men det är först nu vi ser tendenser till någon effekt av det.

Minskat behov

Att det blivit en så stor nedgång de senaste tjugo åren beror bland annat beror på att situationen i de länder som barn ofta adopteras i från har fått det bättre, säger Kerstin Gedung.

— Fler kan stanna hos sina biologiska föräldrar och det är i högre grad nationella adoptioner. Behoven har minskat, det är en bra utveckling.

Förbättrad fertilitetsvård är en annan förklaring, säger Gedung, eftersom fler kan få hjälp att skaffa barn på egen hand.

På Barnen framför allt (BFA), den andra organisationen i Sverige som förmedlar internationella adoptioner, har man också sett en nedgång de senaste åren, framför allt efter att pandemin slog till, säger Ann-Charlotte Särnbratt, verksamhetsansvarig på BFA.

— Antalet adoptioner har gått stadigt neråt, efter att pandemin kom blev det jättestor skillnad, från 53 barn på ett år till 27 barn. Men att intresset har minskat på längre sikt beror på många faktorer, det är komplext.

Antal barn anlända till Sverige genom adoptionsorganisationer.
TT
/
/