Fredag 19 Aug
Stockholm

Ny TPB-domare kollega med Danowsky

Anders Eka har kopplingar till motståndaradvokaterna Wadsted och Danowsky.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den nye hovrättslagmannen Anders Eka vid Svea hovrätt har kopplingar till motståndarsidan i Pirate Bay-rättegången. Han är verksam vid forksningsavdelningen för medierätt vid Centrum för kommersiell rätt, Stockholms universitet, där också advokaterna Monique Wadsted och Peter Danowsky har sin bas.

Avdelningens arbete leds av professor Jan Rosén som också är ordförande i Svenska föreningen för upphovsrätt. Två gånger per termin sammanträder avdelningen och håller ett höst- och ett vårseminarium.

– Jag har deltagit i några seminarier. Vi har diskuterat radiolagen och telelagen (sedan 2003 lagen om elektronisk kommunikation, red anm). Vi har även gästats av integritetsrådets ordförande, säger Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet och knuten till avdelningen, till Nyheter24.

Den 4 mars ansvarade Rosén, som varnat för att Sverige lämna EU om inte upphovsrätten skärps, för seminariet "Immaterialrättsliga sanktioner, access till och kontroll över medieinnehåll och personlig integritet". Seminariet "Skyddet för den personliga integriteten" den 9 april 2008 var han också ansvarig för.

I augusti 2008 arbetade avdelningen med två projekt. Ett med arbetsnamnet "Medierätten och EU - vilka anpassningar krävs och vilka är godtagbara?", där syftet är att peka på harmoniseringsproblem som svensk tryck- och yttrandefrihetslagstiftning aktualiserar. Det andra var en förstudie om förändringar av innehåll i dagspressen över tiden.

Anders Eka ersatte hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt och kommer att leda arbetet med att bedöma om tingsrättens Pirate Bay-domare Tomas Norström var jävig i målet. Anledningen var att Ihrfelt varit medlem i samma förening, Svenska föreningen för upphovsrätt, som Norström.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.