Fredag 1 Jul
Stockholm

Stora skillnader i barnpsykiatrin

Kvaliteten på barn- och ungdomspsykiatrin skiftar i landet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Kvaliteten på barn- och ungdomspsykiatrin skiftar. Var man bor i landet avgör vilken vård som ges, visar Socialstyrelsens granskning.

Myndighetens regionala tillsynsenheter har besökt 70 enheter och granskat 483 patientjournaler inom BUP över hela landet.

Granskningen visar till exempel att patienterna bara i knappt hälften av de granskade journalerna hade haft kontakt med en läkare och att en femtedel av journalerna hade brister.

Framförallt handlar skillnaderna mellan BUP-mottagningarna om bristande styrning från vårdgivarna, alltså om psykiatrin fått ett tydligt uppdrag och hur vårdgivaren följer upp om barn- och ungdomspsykiatrin uppfyller förväntningarna.

Varje verksamhet har fått en lista med förbättringskrav som de ska uppfylla. Senast nästa år ska Socialstyrelsen följa upp att förbättringarna genomförts.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.