Stockholm

Bättre rutin krävs efter självmord

Barnpsykiatrin i Jönköping får kritik av Socialstyrelsen för sitt agerande efter ett självmord.


Läs mer

Barnpsykiatrin i Jönköping får kritik av Socialstyrelsen för sitt agerande när en 16-årig pojke tog livet av sig. Kliniken brast i på flera punkter i vården, anser myndigheten.

Pojken var patient på kliniken, men inte intagen. En dag kom han inte till skolan och efter en telefonkontakt med hemmet hittades han död.

Sjukvården har själv gjort en Lex Maria-anmälan och det är den som nu resulterar i kritiska slutsatser.

Socialstyrelsen anser att kliniken måste bli bättre på att använda det vårdprogram som finns för självmordsbenägna patienter. Myndigheten vill också ha tydligare journaldokumentation om vad som gjorts tidigare med patienterna och det behövs även klara regler för hur bedömningssamtalen med patienterna ska gå till.

För 16-åringen visade det sig att det aldrig gjordes någon ordentlig utredning av självmordsrisken.

Kliniken får frist till i mars nästa år för att redovisa de åtgärder den vidtar.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.