Efter pandemin har myndigheternas tjänsteresande ökat, liksom utsläppen från dem. Arkivbild.
Efter pandemin har myndigheternas tjänsteresande ökat, liksom utsläppen från dem. Arkivbild. - Foto: Pontus Lundahl/TT

Utsläpp från myndigheters tjänsteresor ökar

Utsläppen från svenska myndigheters tjänsteresor ökade mellan 2022 och 2023. Men nivån på utsläppen ligger fortfarande mycket lägre än året före pandemin.


Så görs redovisningen

Redovisningen bygger på information från 187 statliga myndigheter som rapporterar in uppgifter om utsläpp från tjänsteresor, maskiner och transporter, energianvändning samt miljökrav i upphandling.

Myndigheterna rapporterar också hur de uppfyller sina mål för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och hur de integrerat miljöfrågorna i verksamheten.

Källa: Naturvårdsverket

De statliga myndigheterna berättar varje år vad de gör för att minska sin klimat- och miljöpåverkan och resultatet redovisas i en rapport från Naturvårdsverket.

Den senaste sammanställningen visar att utsläppen från kategorin tjänsteresor ökade med 13 procent mellan åren 2022 och 2023.

Men nivån är fortfarande betydligt lägre än under året före pandemin, utsläppen i fjol var 27 procent lägre än 2019.

Under pandemin sjönk resandet men har alltså gradvis stigit när den är över.

"Att utsläppen ökar är en utveckling i fel riktning", säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

"Det är extra viktigt att vi myndigheter arbetar systematiskt med att utveckla arbetssätt, ändra resvanor och välja bästa färdsätt ur miljösynpunkt för de resor som måste göras", fortsätter han.

Inom energiområdet ser det aningen bättre ut. Energianvändningen för både värme och el har gått ned med två respektive fyra procent 2022–2023 samtidigt som lokalerna totalt sett blivit något större.

TT
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!