Stockholm

Ulf Lundell vann strid om konstverk

Bakslag för jättetornet vid Kivik Art Centre efter länsstyrelsens beslut.


Läs mer

KIVIK. Rockstjärnan Ulf Lundell hotade med att flytta om inte det 16 meter höga utkikstornet, i form av ett konstverk, bygglovsprövades. Striden vann han mot Simrishamns kommun efter att länsstyrelsen klassat samtliga paviljonger som bygglovspliktiga, skriver Sydsvenskan.

Sommaren 2008 överklagade Lundell beslutet om det 600 ton tunga konstverket, som restes vid Kivik Art Centre.

– Man ser rakt in i mitt sovrum, arbetsrum och min altan. Blir det permanent så flyttar jag, jag kan inte bo granne med ett utkikstorn, sa Lundell till Kvällsposten.

Länsstyrelsen resonerar i sitt beslut kring vad som ska betraktas som en byggnad, vilket inte är definierat i plan- och bygglagen. I det här fallet har styrelsen utgått ifrån praxis:

"Med byggnad torde i allmänt språkbruk avses en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den.

Varje del av konstruktionen är avsedd att vistas i och består av bottenplatta, minst två gavlar samt tak. Tornet mäter 16 meter. Från nedre delen leder en trappa upp till övriga delar i syfte att låta besökare ta sig upp genom installationen."

Gert Aspelin, styrelseledamot i Kivik Arts, är förvånad över länsstyrelsen beslut. Till Sydsvenskan säger han:

– Absurt!

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.