Alla svenskar ska vaccineras

- 14/07/2009, 21:15 -

Alla svenskar erbjuds influensavaccination före årsskiftet.

Innan årsskiftet kommer större delen av befolkningen ha blivit vaccinerad uppger Anders Tegnell, chef för SmittskyddsenhetenSocialstyrelsen.

– Väldigt många människor kommer att kunna få en dos av vaccinet redan inom en månad. Under oktober, kanske en bit in i november, så kommer större delen av Sveriges befolkning att ha blivit vaccinerade, meddelar Tegnell.

För att så många som möjligt ska kunna erbjudas vaccineringen väntar nu massvaccinering i skolor och sporthallar. Personer med kroniska sjukdomar kommer att få förtur.

Insatsen kommer att ta resurser från övrig vård.

Biträdande smittskyddsläkare Bo Svenungsson i Stockholmslandstinget:

– Vi räknar ju med att man får ett ökat antal insjuknande under hösten och då kommer säkert den andra vården att bli drabbad och det kanske får bli så att man får skjuta på planerad vård, sånt som inte är absolut akut.

Att massvaccinera alla svenskar är en kostsam historia.

– Allmänheten kommer dock troligtvis inte att behöva betala så mycket, men för myndigheterna gäller det att bedöma samhällsnyttan av att vaccinera, säger Göran Stiernstedt vid Sveriges kommuner och landsting, till Sveriges Radio.

Svininfluensan väntas slå hårt mot Sverige till hösten.

Skrivet av: