Kd vill införa abortregister

- 19/07/2009, 13:46 -

Kristdemokraterna i kontroversiellt utspel.

Kristdemokraterna vill börja registrera kvinnor som gjort abort. Syftet med abortregistret är enligt kristdemokraternas Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot i socialutskottet, att få ner antalet aborter.

– Jag tycker absolut att idén är värd att pröva. Vi har länge undrat varför vi inte klarar av att förebygga aborter, och får vi reda på lite mer om orsakerna kanske vi kan rikta arbetet på ett klokare sätt, säger hon till Svenska Dagbladet.

Det nationella abortregistret skulle förutom att notera aborter även spara kvinnornas personnummer för att på så sätt kunna följa upp eventuella komplikationer.

Idén kommer från regeringens utredare Anders Milton.

Det kontroversiella förslaget har inget stöd i de övriga allianspartierna. Man anser att det handlar om för känsliga data och att kvinnor i värsta fall söker abort under falsk identitet.

Anders Flanking (c) är mycket kritisk till förslaget, främst med tanke på att det inkräktar på integriteten.

– Det skapar osäkerhet för människor som redan är i en svår situation, eftersom de inte vet hur uppgifterna kommer att hanteras, säger han till Svenska Dagbladet.

Förslaget borde enligt honom omgående strykas från dagordningen av socialminister Göran Hägglund (kd).

Skrivet av: