Fredag 22 Okt
Stockholm

Värnplikten avskaffas i fredstid

Värnplikten avskaffas i fredstid. Men ska vara vilande i händelse av krig. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den allmänna värnplikten avskaffas i fredstid.

Det är huvudspåret i regeringens pliktutredning, erfar TT.

Utredningen ska vara klar först i vår, men redan på onsdagen kommer ett delbetänkande att läggas fram med utredningens preliminära syn på värnplikten. Orsaken är att regeringen behöver underlaget för den kommande försvarspropositionen.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och centern har varit de varmaste anhängarna av värnplikten. Men enligt vad TT erfar så är utredningens huvudspår nu att titta på ett system där värnplikten i fredstid är avskaffad. Den svenska värnpliktslagen ska dock inte upphävas, utan vara vilande. Tanken är att regeringen i orostider ska kunna gå till riksdagen och begära att värnplikten snabbt återinförs.

S protesterar

Socialdemokraterna har dock skrivit ett särskilt yttrande i delbetänkandet där man är kritisk till att den bara fokuserar på ett alternativ där värnplikten avskaffas, men de har ändå valt att stanna kvar i pliktutredningen.

- Vi vill fortfarande ha kvar värnplikten, säger socialdemokraten Anders Karlsson, ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Knäckfrågan, som pliktutredningen ska grunna vidare på, är hur försvaret ska rekrytera sin personal. Flera partier vill avskaffa mönstringsplikten. Försvarsmakten vill gärna, även med frivillig rekrytering, ha kvar mönstringen, för att kunna plocka russinen ur kakan.

Det finns dock juridiska problem med att tvinga ett stort antal personer att mönstra, när bara en mindre grupp kommer att rekryteras. Vänsterpartiet vill behålla någon typ av mönstringsplikt.

- Vi vill inte att rekryteringen ska gå till på samma sätt som hos polisen, som helt bygger på att intresserade söker till polishögskolan, säger Gunilla Wahlén, vänsterpartiets ledamot i riksdagens försvarsutskott.

Könsneutralt

Pliktutredningen ska nu titta på flera olika varianter av en uppluckrad mönstringsplikt, vilket förekommer i andra länder. I dag måste alla unga män som fyllt 17 år svara på frågor i en lämplighetsundersökning som dimper ner i brevlådan. De som sedan blir kallade till mönstring är skyldiga att komma. För tjejer är det frivilligt att svara på frågorna och även om de anses lämpliga kan de hoppa av mönstringen.

Pliktutredningens fortsatta arbete kommer att vara inriktat på att ta fram ett helt könsneutralt system. Av de som i dag mönstrar får omkring 5 000 göra värnplikt. Samtidigt som många som vill göra lumpen inte får plats, döms några till fängelse för att de vägrar delta. Allmän värnplikt är i dag ovanlig i EU, men finns i till exempel Finland.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela