Onsdag 20 Okt
Stockholm

Krav på snabbare försvarsberedskap

Inom ett år kan en tredjedel av försvarets 30 000 man sättas in i strid. Men Sverige måste ha flera militära förband som omedelbart kan sättas in för att försvara landet, anser försvarsminister Sten Tolgfors.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Försvarsminister Sten Tolgfors anser att de svenska förbanden inte bara ska vara snabbt tillgängliga utan också vara mer flexibla och rörliga. De ska vara användbara nationellt, i närområdet och internationellt. Därmed ska uppdelningen i nationell insatsorganisation och utlandsstyrka bort.

På de övriga förbanden, bestående av cirka 20 000 man, finns det i dagsläget varken krav på kvalitet eller tillgänglighet, konstaterar Tolgfors.

Försvaret ska utgå från snabbt tillgängliga bataljonsstridsgrupper bestående av yrkesmilitärer och soldater från ett reservofficerssystem liknande det som finns i dag, uppger TT.

Dessutom ska hemvärnet med hjälp av frivilligorganisationerna göras om till nationella skyddsstyrkor vars uppgift blir bevakningstjänst, skriver Tolgfors.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela