Stockholm

Försäkringskassan vill granskas

Efter en tid av mycket negativ uppmärksamhet i massmedier vill de granskas. (TT)


Läs mer

Skenande kostnader. Ifrågasättande av upphandlingar och konsultavtal.

Efter en tid av mycket negativ uppmärksamhet i massmedier ber Försäkringskassan Riksrevisionen om hjälp.

Under fredagen kommer Riksrevisionen att nås av ett brev där Försäkringskassan ber om att få verksamheten ordentligt genomlyst.

– Bakgrunden är att vi gjort en jätteförändring av våra IT-system. Sedan har vi gått från att ha egenutvecklade program till standardsystem och dessutom utvecklat vår internettjänst, säger Curt Malmborg generaldirektör vid Försäkringskassan.

– Det rör sig om stora investeringar och konsulter har anlitats eftersom nödvändig kompetens inte funnits i organisationen. Då har det satts i fråga om allt gått rätt till när vi upphandlat och skrivit avtal med konsulter. Även Statskontoret har kommit med en rapport där man kan läsa in vissa frågetecken. För att reda ut frågetecknen en gång för alla vänder man sig nu därför till Riksrevisionen. Jag känner mig trygg med den hantering som varit, men för att få en oberoende granskning så vill vi att de tittar på att allt gått rätt till och att kostnaderna är rimliga. Alla förändringar har inneburit att Försäkringskassans kostnader ökat med 350 miljoner, tillägger Malmborg.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.