Stockholm

Pengar till stöd för utsatta barn

Regeringen satsar 30 miljoner kronor extra per år på utsatta barn och äldre.


Läs mer

Regeringen satsar 30 miljoner kronor extra per år på utsatta barn och äldre människor som bollas runt bland myndigheterna. Pengarna ska användas till att slå ihop tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården under Socialstyrelsen, uppger TT.

En samordnad tillsyn är vårt viktigaste styrinstrument för att garantera trygghet och likvärdig behandling.

– Det handlar om de mest utsatta i samhället med svaga röster, de multisjuka äldre, barn som far illa, missbrukare och psykiskt funktionshindrade, säger folkhälsominister Maria Larsson till Svenska Dagbladet.

Inom den sociala barn- och ungdomsvården är bristerna så stora, anser regeringen, att tillsynen måste förstärkas snarast möjligt. Tio miljoner under 2009 och 2010 avsätts i budgeten.

Utformningen av den nya samordnade tillsynen presenteras i en proposition under våren.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.