Torsdag 28 Okt
Stockholm

Kommunal skyltcirkus i Karlstad

Nya skyltarna är olagliga. Nu råder oklarhet vilken hastighet som gäller. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Hur fort får man köra i Karlstad?

Frågan är aktuell sedan det visat sig att de nya 40-skyltarna vid infarterna till Karlstad inte är lagliga, rapporterar lokala medier.

Det är länsstyrelsen som efter att en privatperson överklagat ärendet nu upphävt kommunens beslut att skylta om.

Länsstyrelsen fann att hastighetsbegränsningen inom tätbebyggt område ska vara 50 kilometer i timmen, men att det är tillåtet med avvikelser inom området.

Däremot får man inte byta hela den generella hastighetsbegränsningen.

– Vi kommer att överklaga, säger trafikingenjör Ingemar Johansson till Nya Wermlands-Tidningen på nätet.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela