Lördag 23 Okt
Stockholm

Misstänkt säkerhetsfel på ambulanser

Landstinget i Gävleborg har tagit fyra ambulanser av märket Ford Tristar ur trafik. I förra veckan började en av dem kränga på körbanan, men föraren fick kontroll över fordonet och lyckades undvika en kollision.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

"Incidenten är av så allvarlig karaktär att både arbetsmiljön för våra anställda och patientsäkerheten äventyras", skriver vårdenhetschefen Roger Westerlund på landstingets hemsida, uppger TT.

Fyra reservambulanser har ersatt de som tagits ur trafik. Dessutom undersöker landstinget om ytterligare fordon kan tas i bruk. Kontakt har också tagits med angränsande län om reservfordon.

Ford Tristar-ambulanserna har haft återkommande problem med instabilitet. I våras togs fordonen ur trafik efter ett tillbud. Efter åtgärder garanterade tillverkaren att de var fullt godkända och uppfyllde ursprungskraven. Men även efter det beskedet har mindre incidenter rapporterats.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela