Lördag 16 Okt
Stockholm

Kvinnor blir lättare brandmän

Nu blir det lättare för kvinnor att bli brandmän då hårda tester slopas.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Räddningsverket i Stockholm. Göteborg och Malmö slopar nu de onödigt hårda storstadstesterna för att öppna yrket för nya grupper, vilket gör det lättare för kvinnor att blir brandmän, skriver Svenska Dagbladet.

Av Sveriges omkring 6 000 brandmän är i dag ett 70-tal kvinnor. I Stockholms brandförsvar med 450 brandmän finns inte en enda kvinnlig brandman. En förklaring är att storstadskommunerna utför tester där de fysiska kraven generellt sett är högre än på andra håll, det så kallade storstadstestet. I glesbygd ställs ofta minimikravet på att klara testet rökdykning, vilket är lagstadgat. I storstadstestet ingår även bänkpress.

Enligt Anders Axelsson, verksamhetsansvarig vid Räddningsverket, ligger de fysiska kraven så pass högt att få kvinnor klarar dem.

– Man kan ifrågasätta om de här nivåerna är utifrån vad yrket kräver eller utifrån den mängd sökande man har, säger han till SvD.

Enligt Jan Wisén, brandchef i Stor-Stockholm, handlar det inte om sänkta krav utan om en anpassning till verkligheten.

Meningen är att de nya testerna ska börja användas i ordinarie rekrytering under våren 2009.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela