Allt fler svenskar sexsurfar

Men jämfört med resten av världen är svenskarna inte speciellt pilskna på nätet.


Allt fler svenskar sexsurfar på nätet. Det visar en studie som gjorts av World Internet Institute.

Jämfört med en undersökning från 2003, då tre procent av de vuxna nätanvändarna sexsurfade "någon gång", ligger den siffran i år på hela 17 procent.

Och det är bland kvinnorna som den största procentuella ökningen gjorts, även om det fortfarande är få kvinnor som sexsurfar. Från en andel på mindre än en halv procent 2003 har siffran stigit till sju procent.

Bland männen har en ökning gjorts från sju procent till 28 procent.

– En av förklaringarna är att internetanvändningen rent allmänt har blivit mer jämlik. För några år sedan hade männen ett försprång när det gällde användningen generellt men den skillnaden har nu börjat plana ut, säger Janne Elvelid, vd vid World Internet Institute, som undersökt svenskars sexvanor på nätet sedan 2000, enligt Svenska Dagbladet.

Studien är en del av World Internets årliga undersökning av svenskars vanor på internet och har baserats på över 2000 telefonintervjuer.

– Att sexsurfandet ökar är inte förvånande i sig. De flesta aktiviteter ökar i omfattning på internet. Däremot är det en relativt stor andel som ändå uppger det med tanke på att undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer. I en sådan fråga som skulle kunna vara känslig för många kan man även anta ett mörkertal, tillägger Elvelind för Svenska Dagbladet.

Dock har sexsurfandet som vardagsaktivitet inte ökat särskilt mycket, utan har bara gått upp från tre procent 2003 till fyra procent 2009.

Men i jämförelse med resten av världen är svenskarna inte speciellt pilskna, utan ligger i botten på listan tillsammans med britterna. I Kina är sexsurfandet tre gånger större och även USA har höga siffror.

Skrivet av:

De senaste nyheterna direkt i din inkorg!