JO kritiserar polis som DNA-testade demonstranter

- 28/12/2009, 10:55 -

Linda Forsell/Scanpix

Ingen vill kännas vid felaktigt beslut att DNA-testa 27 demonstranter.

Det var i samband med en demonstration när staten Israel firade sitt 60-årsjubileum i maj i år som 27 personer DNA-testades.

Detta trots att de bara misstänktes för det relativt lindriga brottet "ohörsamhet mot ordningsmakten".

Beslutet att DNA-testa de 27 omhändertagna demonstranterna anmäldes till Justitieombudsmannen (JO).

Och JO bedömer att polisen förtjänar kritik.

Dels på grund av att brottet i praktiken bara ger böter, även om sex månaders fängelse finns med i straffskalan. Och DNA-test ska bara få göras för brott som kan ge fängelse.

Dessutom är JO kritisk till att polisen inte kan redogöra för vem som tagit beslutet att "topsa" de 27 demonstranterna.

Polismästaren och kommenderingschefen säger båda att de inte tagit beslutet. Förundersökningsledaren - som var den enda i sammanhanget behörig att fatta beslut om DNA-test - säger att han trodde att polismästaren, som var obehörig att ta ett sånt beslut, hade gett order om om så kallad topsning.

Polisens redogörelse för vem som bestämt att de 27 skulle topsas pekar över huvud taget inte ut någon utan sammanfattar det hela som att de inte "kunnat finna någon beslutsfattare beträffande beslutet".

Justitieombudsmannen konstaterar slutligen att anmälaren och de övriga 26 personerna inte borde ha DNA-registrerats och att polismyndigheten förtjänar kritik för det inträffade.