Lördag 28 Maj
Stockholm

Var fjärde vägrar jobba med psyksjuka kollegor

Många kan inte tänka sig att jobba tillsammans med någon som lider av psykisk ohälsa.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Myndigheten Handisam har för första gången undersökt allmänhetens attityder till psykisk ohälsa.

Inställningen till psykiskt sjuka är inte särskilt positiv. En av fyra säger att de inte kan tänka sig att jobba tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom.

Detta trots att 25 procent av svenskarna lever med psykisk ohälsa.

– I princip kan man säga att det är lika vanligt med negativa attityder som det är att leva med psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare på Handisam, i ett pressmeddelande.

Förtroendet för psykiatrin är inte heller särskilt stort.

De allra flesta tror inte att psykiskt sjuka får professionell hjälp inom sjukvården.

Det bristande förtroendet gör att folk väntar för länge med att söka hjälp.

– På så sätt växer problemen för både den som behöver professionell vård och samhället i stort, säger Rickard Bracken.

Läs hela undersökningen (pdf-länk).

Kommentera
Kopiera länk
Dela