Lördag 28 Maj
Stockholm

Skärpt lag för fängelsebesök

Glasruta mellan interner och anhöriga kan bli verklighet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I ett förslag om en ny fängelselag föreslås att fången och besökaren ska skiljas åt med en glasruta.

Glaset ska hindra att till exempel narkotika smugglas in till anstalten.

Ett liknande förslag fanns för tio år sedan men regeringen gick inte vidare med förslaget den gången eftersom man befarade att klimatet på fängelserna skulle försämras.

Alliansregeringen delar inte den bilden utan tror att glasbarriären kan möjliggöra för fler interner att ta emot besök.

Regeringen vill, enligt Riksdag & Departement, också att permissioner regleras hårdare. Först sedan fångar suttit av en fjärdedel, eller allra minst två månader, av sitt straff ska permission kunna beviljas.

Kommentera
Kopiera länk
Dela