Lördag 2 Jul
Stockholm

Nytt bakslag för Mattias Flink

Livstidsdömde Mattias Flink får inte sitt straff tidsbestämt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Livstidsdömde Mattias Flink får inte sitt straff omvandlat till ett tidsbestämt straff.

Högsta domstolen (HD) avslog på tisdagen Flinks ansökan.

HD motiverar inte sitt beslut närmare utan konstaterar kort att det inte finns några skäl att ge honom prövningstillstånd. Därmed står tingsrättens och hovrättens beslut fast.

Bägge domstolarna har tidigare vägrat Flink ett tidsbestämt straff med motiveringen att straffvärdet på Flinks gärningar är så högt att det nu saknas förutsättningar att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff.

Mattias Flink ville ha sitt straff tidsbestämt till 24 år. Hade det beviljats skulle han ha släppts ut om två år då han avtjänat 16 år.

Mattias Flink dömdes för sju mord och tre mordförsök i Falun i juni 1994.

HD har genom sitt beslut gått emot sin egen vägledande dom från i våras då man introducerade en skala som går ut på att livstidsstraffet kan tidsbestämmas till mellan 18 och 24 år. Det högre straffet reserveras för särskilt grymma mord.

Enligt HD:s tidigare dom är det inte brottets straffvärde som ska avgöra tidsbestämningen. Den faktor som ska väga tyngst är samhällsskyddet, det vill säga den dömdes farlighet och risken för att den dömde återfaller i ny allvarlig brottslighet.

Rättsmedicinalverket yttrade sig tidigare i år om Flinks farlighet och bedömde risken för nya brott som låg.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.