Torsdag 23 Sep
Stockholm

Många hbt-ungdomar mår dåligt

1 av 2
2 av 2

Kränkningar och våld är vardagsmat för många homo- och bisexuella ungdomar.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

STOCKHOLM. Var femte ung hbt-person i Sverige har blivit kränkt.

Många har också fått utstå våld på grund av sin sexuella läggning.

I flera fall har det varit nära anhöriga som varit våldsamma.

Hbt betyder homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Hälften av de utfrågade hbt-ungdomarna säger att de har blivit utsatta för kränkande behandling under de tre senaste månaderna, visar en undersökning från Ungdomsstyrelsen.

Självmordstankar är vanligare hos hbt-personerna än hos heterosexuella i samma ålder.

25 procent av kvinnorna i undersökningen - i åldern 16–29 - har försökt begå självmord.

Runt åtta procent av övriga kvinnor har gjort samma sak.

- Samtidigt är det centralt att påpeka att de allra flesta mår bra. Att ha en sexuell läggning eller könsidentitet som avviker från heteronormen är inte en riskfaktor i sig. Det är omgivningens brist på acceptans och otryggheten i samhället som leder till ohälsa, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Kommentera
Kopiera länk
Dela