Stockholm

Sköterskeutbildningar dras in

Fyra sjuksköterskeutbildningar håller inte måttet och mister examensrätten.


Läs mer

De tre lärosäten som berörs är Karolinska institutet i Solna, Högskolan i Skövde samt Uppsala universitet, enligt ett pressmeddelande från Högskoleverket.

Det är Högskoleverket som beslutat att återkalla examensrätten för sjuksköterskeexamen vid KI och vid Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde mister även rätten för specialistsjuksköterskeexamen. Det gör även Uppsala universitet.

Bakgrunden är en kvalitetsgranskning som Högskoleverket gjorde för ett par år sedan. En rad sjuksköterskeutbildningar fick kritik, och flertalet av dem har därefter förbättrat utbildningarna. Men fyra utbildningar har inte lyckats med detta, enligt Högskoleverket.

Högskoleverkets beslut innebär rent konkret att de tre lärosätena inte får ta emot nybörjare på de fyra berörda utbildningarna. Däremot kan de studenter som redan är i gång med utbildningarna fullfölja studierna och få sin examen.

Lärosätena kan om ett år på nytt ansöka om att få examensrätt, men även om de skulle få det innebär det i praktiken ett par års uppehåll i respektive utbildning, förklarar projektledare Annika Vänje vid Högskoleverket.

Det är många studieplatser som berörs. För ett par år sedan hade enbart Karolinska institutet (KI) över 400 nybörjare på sin sjuksköterskeutbildning och Högskolan i Skövde över 200. På de två vidareutbildningarna fanns drygt 100 nybörjare vid Uppsala universitet och drygt 60 vid Högskolan i Skövde - totalt alltså cirka 800 utbildningsplatser.

KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson beklagar i ett pressmeddelande att lärosätet inte blev färdigt med sitt förbättringsarbete av sjuksköterskeutbildningen. "Vi välkomnar Högskoleverkets granskning och det är bra att de ställer höga krav. Nu ska vi intensifiera arbetet med att öka antalet forskarutbildade lärare och förbättra den kliniska utbildningen vid sjukhusen och i primärvården. Vårt mål är att så snabbt som möjligt få tillbaka vår examensrätt", säger hon i pressmeddelandet.

Karolinska institutet lugnar också oroliga studenter med att de som påbörjat sjuksköterskeutbildningen får slutföra den. KI påpekar också att dess specialistsjuksköterskeutbildning inte berörs av Högskoleverkets beslut.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.