Stockholm

Konstfack risas av Högskoleverket

Högskoleverket riktar skarp kritik efter att studenter antagits för lösa boliner.


Läs mer

Konstfack i Stockholm får kritik av Högskoleverket för att antagningen av studenter gått på alldeles för lösa boliner.

Konstfack anmäldes av en kvinna som 2007 sökte till kandidatprogrammet. Hon fick erbjudande om att läsa som så kallad specialstudent på programmets första år, för att sedan söka de reguljära kurserna.

Detta är, enligt verket, helt fel eftersom det är att studera på prov. Högskoleverket understryker att studenterna "otvetydigt" ska få veta om de antagits eller inte. "Konstfack får inte erbjuda någon att studera vid Konstfack efter eget gottfinnande", skriver Högskoleverket.

Vidare instämmer Högskoleverket i Konstfacks egen bedömning om att personalen måste utbildas och rutiner ses över. I april ska verket vid ett tillsynsbesök också "kontrollera att högskolan följer lagar och förordningar".

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.