Torsdag 15 Apr
Stockholm

Patienter i fara på giftsjukhus

Flera sjukhus utsätter sina patienter för risker då de vistas i byggnader med det giftiga ämnet PCB.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Flera sjukhus i Västra Götalandsregionen måste saneras från det giftiga ämnet PCB, som finns i bland annat fogmaterial i byggnader byggda på 60-talet och början av 70-talet.

En inventering som gjorts av Västfastigheter visar att det återstår flera sjukhus att PCB-sanera och det ska vara klart till 2013. Regionen har avsatt 100 miljoner kronor till ombyggnation och i den summan ingår också medel för PCB-saneringen.

– Här vet vi att det finns PCB i väggarna både invändigt och utvändigt. Bland annat finns PCB i olika trapphus i sjukhuset. Enligt planerna ska saneringen genomföras under 2009, säger Lars Jansson, fastighetschef på Västfastigheten, Göteborgs-Posten.

Närmast ska Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset undersökas. Sedan står Kärnsjukhuset i Skövde på tur. På vissa sjukhus har PCB:n redan tagits bort. På Sahlgrenska finns inte ämnet då det byggdes under en tid då PCB inte användes som i fogmaterial.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela