Stockholm

Proposition mot krisen läggs fram

Regeringen lägger på torsdagen fram en propp för att möta finanskrisen.


Läs mer

Regeringen lägger på torsdagen fram en proposition med bland annat de arbetsmarknadspolitiska satsningar som aviserades i december för att möta lågkonjunkturen. Paketet uppgavs då ge 30 000-40 000 arbetslösa jobb eller utbildning de närmaste åren. Det handlar bland annat om fler platser i yrkesutbildning för vuxna och i gymnasial vuxenutbildning, utökad arbetspraktik och att fler ska få praktisk kompetensutveckling, så att de inte förlorar kontakt med arbetslivet.

Regeringen lovade i december också att det skulle bli billigare att anställa långtidsarbetslösa i så kallade nystartsjobb, att införa ett skatteavdrag för renovering och ombyggnad för att stimulera byggbranschen, samt extra satsningar på underhåll av vägar och järnvägar.

I propositionen väntas en del preciseringar av förslagen. Finansdepartementet utlovar också "en mindre nyhet" i form av en lagrådsremiss med förslag på regelförändringar, dock utan att gå in på vilket område det gäller.

Finansminister Anders Borg kommer också med bedömningar av det ekonomiska läget, som dock i stort bygger på prognoserna från före jul.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.