Lördag 16 Okt
Stockholm

Bankerna får miljardstöd

Regeringen lägger fram ett stödpaket för bankerna på 50 miljarder kronor.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Regeringen lägger fram ett stödpaket för bankerna på 50 miljarder kronor. Pengarna ska kunna stärka bankernas kapitalbas, framkom det i dag vid en pressträff med kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell och finansminister Anders Borg.

– Vi är beredda att stärka solventa bankers kapitalbas med upp till 2 procent, sade Mats Odell vid presskonferensen.

För att finansiera statens åtaganden inrättas en stabilitetsfond, som bankerna själva finansierar genom en obligatorisk avgift.

– Vi håller med om att det fortfarande råder en onormal situation på finansmarknaderna, vi välkomnar alla åtgärder som kan vidtas för att normalisera och lösa situationen, säger Anna Sundblad, presschef på Swedbank, till TT.

Huruvida Swedbank kommer att ansöka om kapitaltillskott ur paketet är för tidigt att avgöra, enligt Sundblad, programmet måste utvärderas i detalj.

– Men vi har just gjort en nyemission på 12,4 miljarder kronor så spontant har vi just nu inget ytterligare behov av kapitaltillskott, säger hon.

Krav på bankerna

Regeringen ställer krav på bankerna som bland annat innehåller stopp under två år för löne- och arvodesökning, stopp för bonusar och begränsningar för avgångsvederlag för företagsledningen i de institut som erhåller kapitaltillskott.

Bankerna ska kunna söka om kapitaltillskott från staten som en del i en nyemission.

Tillskottet kan komma att ske genom aktier eller så kallat hybridkapital.

"Staten kommer att kunna delta med upp till 70 procent av en privat emission på samma marknadsmässiga villkor som andra investerare", skriver regeringen.

– Tillskotten kan komma i olika former. Det kan bli tal om både förlagslån och investeringar i stamaktier, sade Anders Borg.

Regeringen tror inte att kravet på bonusstopp och frysta löner avskräcker bankerna från att delta.

– Det kan inte vara rimligt, sade Mats Odell som räknar med att fler banker än Nordea kommer att gå ut och frysa ersättningarna till den högsta ledningen.

För de 50 miljarderna som regeringen säger sig vara beredda att skjuta till i nytt kapital, räcker pengarna exempelvis till att ta över både SEB och Swedbank.

SEB har ett börsvärde i dag på runt 23 miljarder kronor medan Swedbank värderas till 21 miljarder kronor.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela