Stockholm

Sahlin: 4 miljarder till utbildning

Inga utrymmen för reformer nästa år, menar regeringen. Men Sahlin vill satsa sig ur krisen.


Läs mer

Inga utrymmen finns för reformer nästa år, menar regeringen.

Men socialdemokraterna vill satsa sig ur krisen genom ett kompetenslyft för fyra miljarder kronor.

– Jag är förundrad över att regeringen inte föreslår nya insatser, säger socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.

Före onsdagens partiledardebatt som kom att domineras av bland annat ekonomiska frågor gick Sahlin och partiets ekonomiske talesman Thomas Östros ut på DN-debatt. Där föreslår de 50 000 nya utbildningsplatser genom en utbyggnad av komvux med 25 000 platser och 20 000 nya platser avsatta för spetskompetenslyft.

Dessutom ska företag och arbetsförmedlingen kunna dela på kostnaderna för att ge personer som riskerar att bli arbetslösa chans till vidareutbildning i stället för att sägas upp.

Efter partiledardebatten i riksdagen sade Mona Sahlin att kostnaderna för socialdemokraternas nya utbildningssatsning har beräknats till 4 miljarder kronor.

– Alla förslag som vi lägger fram ryms inom de ramar som Konjunkturinstitutet säger är rimliga att använda för att krisen inte ska växa sig djupare, säger hon.

Sahlin sade att hon är förvånad över att regeringen i en av de värsta arbetslöshetskriserna valde att prata om allt annat än det.

Fredrik Reinfeldt beräknade dock i riksdagens partiledardebatt att det nya s-paketet skulle kosta uppemot tio miljarder, sex miljarder mer än Sahlins fyra miljarder.

Reinfeldt irriteras över att socialdemokraterna aldrig redovisar hur mycket satsningarna kostar så att de kan genomlysas.

– De måste ge gemensamma besked och underlag som vi kan ge igenom annars blir det en löftesflora som aldrig anger någon finansiering. Det är en ansvarslös budgetpopulism som utvecklas under Sahlins och Östros ledarskap. För det känner jag stor oro, sade han.

Samtidigt som Sahlin säger sig vilja satsa så gick regeringen ut på DN-debatt och sade att de inte kan lova några reformer i budgeten inför nästa år. Osäkerheten under 2009 och 2010 blir betydande, och om det tummas på ansvarstagande för ekonomin riskerar det att leda till skattehöjningar eller nedskärningar i sjukvård, skola eller äldreomsorg.

Alliansen tillsätter nu sju arbetsgrupper med uppgift att inför höstens budgetarbete noga analysera det möjliga ekonomiska utrymmet under kommande år.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.