Stockholm

Tyskan kan dömas till fängelse

Den rättspsykiatriska undersökningen visar att hon är frisk nog för fängelse.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den tyska kvinna som av Västmanlands tingsrätt bedömts vara skyldig till morden på två små barn i Arboga är inte allvarligt psykiskt störd, enligt den rättspsykiatriska undersökning som kom in till tingsrätten i dag. Det innebär att hon kan dömas till fängelse.

Kvinnan deklarerade redan vid första mötet med undersökningsteamet att hon av principiella skäl inte villa medverka i den rättspsykiatriska undersökningen. Hennes beslut stod fast under hela undersökningstiden, trots försök att få henne att ändra sig. Däremot uppgav hon att hon kunde tänka sig att delta i en sådan undersökning om hon skulle bli dömd i högre instans.

Undersökningen är gjord vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Huddinge.

Enligt den rättspsykiatrisk undersökningen (RPU) har det från rättspsykiatrisk synpunkt inte visats några tecken på att kvinnan haft en i lagens mening allvarlig störning, varken vid tidpunkten för brotten eller under den rättspsykiatriska undersökningen.

Den misstänkta 32-åringen gav vid undersökningen inte några tecken på förvirring eller uttalade tvångmässighet. Hennes resonemang i samtalen var enligt utredarna verklighetsförankrade och sammanhållna.

Av undersökningen framgår att det inte har gått att göra någon psykologutredning. Så länge samtalen inte berört åtalspunkter har kvinnan gett ett neutralt, adekvat och lättillgängligt intryck. Hon beskrev sina psykiska problem som började för flera år sedan och som resulterade i självmordsförsök och behandling i både öppenvård och på klinik. Men hon förnekade att hon nu hade några självmordstankar.

Om hon hade ansetts allvarligt psykiskt störd råder fängelseförbud och då hade hon bara kunna dömas till sluten vård.

Den misstänkta 32-åringen skickades för RPU till den rättspsykiatriska kliniken i Huddinge den 8 september. Undersökningen avslutades efter bara drygt hälften av den normala tiden på cirka fyra veckor.

När Västmanlands tingsrätt beslutade att kvinnan skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning betydde det att domstolen funnit henne överbevisad om mord. Skuldfrågan är därmed redan avgjord.

32-åringen får nu stanna kvar i häktet i Västerås fram till dess att domen faller. Eftersom den sannolikt kommer att överklagas flyttas hon sedan till ett häkte i Stockholm, närmare hovrätten, som får pröva målet igen.

Västmanlands tingsrätt kommer att hålla en avslutande förhandling i Arbogamålet den 8 oktober. Då går man igenom den rättspsykiatriska undersökningen bakom stängda dörrar. Parterna pläderar därefter i påföljdsfrågan, vilket innebär att de ger sin syn på vilket straff kvinnan ska få.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.