Onsdag 27 Okt
Stockholm

Illegal djurhandel upptäcks inte

I Sverige upptäcks få fall av illegal handel med utrotningshotade arter.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Mörkertalet är stort gällande så kallade artskyddsbrott. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) beror detta till stor del på bristande resurser.

"Polis och tull borde spana mer aktivt efter dessa brott och länsstyrelserna göra fler oanmälda besök", skriver Johanna Hagstedt, utredare på Brå, i ett pressmeddelande, enligt TT.

År 2006 gjorde polis och tull i Sverige 38 beslag, jämfört med 163 000 beslag i Storbritannien, enligt Brå. För att förhindra den illegala handeln föreslår Brå ökad spaning, förändrade rutiner samt informationsinsatser.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela