Tisdag 19 Okt
Stockholm

Svenskt spannmål mineralfattigare

Spårämnena i svenskt spannmål minskar sedan 1967, visar en undersökning från SLU. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Spårämnena i svenskt spannmål minskar, visar en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

SLU har funnit att jordar, där spannmål till djurfoder odlas, har sjunkande halter av järn, koppar och kobolt. Det är jordar som gödslats konventionellt med kväve, fosfor och kalium. Halterna av dessa mineraler är lägre än vad djuren behöver få i sig.

Samtidigt ligger zink och selen på eller under gränsen för att täcka växternas behov. Det kan minska skördarna och skada växternas motståndskraft. Halten av selen är visserligen stabil men under den rekommenderade i djurfoder.

–Värdena är så låga att vi måste ta tag i det här och undersöka hur konsumenterna påverkas, säger SLU-professorn Holger Kirchmann till Svenska Dagbladet.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela