Söndag 17 Okt
Stockholm

Större psykosrisk för äldre mammor

Risken för förlossningspsykos större hos förstföderskor över 35 år än hos yngre.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Snittåldern på förstföderskor är den högsta någonsin. Dags för folket att ändra vanor kanske?

En studie gjord vid Karolinska institutet har kommit fram till att kvinnor som föder sitt första barn vid 35 års ålder eller äldre löper större risk än de yngre mammorna att drabbas av en förlossningspsykos. Kvinnorna på 35+ löper 2,4 gånger större risk att drabbas av en psykos jämfört med de som är 19 år eller yngre.

Studien, som finns med i nästa nummer av facktidsskriften Plos Medicine, bygger på 750 000 förstföderskor i Sverige under åren 1983-2000, skriver Göteborg-Posten och Svenska Dagbladet.

– En del av risken kan förklaras med att äldre kvinnor har ökad risk för traumatiska förlossningar och kanske har fått ett dödfött eller missbildat barn, säger forskaren Unnur Valdimirsdotter till GP.

– Men det kan inte förklara hela riskökningen för äldre kvinnor och det behövs ytterligare forskning för att hitta förklaringen.

Förlossningspsykoser innebär stora problem för dem som drabbas och innebär ökad risk för liv och hälsa både hos mor och barn. Blivande mammor behöver dock inte vara oroliga i onödan. Risken att drabbas är oerhört liten. I studien drabbades 1,2 promille av psykossjukdom de närmaste tre månaderna efter förlossningen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela