Måndag 2 Aug
Stockholm

Många svenska barn lever i fattigdom

Lågkonjukturen förvärrar situationen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Mitt under den nu avslutade högkonjunkturen levde 229 000 av Sveriges cirka 2 miljoner barn i fattigdom, enligt Rädda Barnen.

Mest utsatta var barn med utländsk bakgrund som levde med en förälder.

Fattigdomssiffran för 2006 är den lägsta sedan mätningarna började och en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Men 2006 befann sig Sverige mitt i en högkonjunktur och nu står vi i början av en ny lågkonjunktur.

Den ekonomiska krisen kommer sannolikt att leda till att barnfattigdomen ökar igen i hela Sverige. Det finns också stor risk att klyftorna mellan de rikaste och fattigaste barnfamiljerna vidgas ytterligare. Den utvecklingen började under förra lågkonjunkturen på 1990-talet och har sedan fortsatt trots högkonjunktur, påpekar Rädda Barnen.

"Tidigare ekonomiska nedgångar har framför allt drabbat dem som redan i utgångsläget är mest sårbara och oetablerade", säger i ett pressmeddelande Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Växjö universitet och författare till Rädda Barnens rapporter om barnfattigdom.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela