Lördag 25 Sep
Stockholm

Nära en miljard människor svälter

Uppskattningsvis svälter 963 miljoner människor. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Ytterligare omkring 40 miljoner människor har drabbats av kronisk hunger i år på grund av de stigande priserna på livsmedel, rapporterar FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO på tisdagen.

Det innebär att antalet undernärda människor i världen är 963 miljoner, att jämföra med 923 miljoner 2007.

Siffran riskerar att stiga och ännu fler människor kan komma att hamna i fattigdom de kommande månaderna till följd av den globala ekonomiska krisen, enligt FAO.

– Världspriserna på mat har sjunkit sedan början på 2008, men lägre priser har inte inneburit ett slut på matkrisen i många fattiga länder, säger FAO: biträdande generaldirektör Hafez Ghanem i ett uttalande på organets hemsida.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela