Reinfeldt till attack mot DN

- 15/02/2011, 15:14 -

Statsministern till hårt angrepp mot Dagens Nyheter efter intervjun där han sagts döma ut hyresrätten som boendeform i Stockholms innerstad.

STOCKHOLM. I en intervju i Dagens Nyheter, som publicerades på måndagen, sågade statsminister Fredrik Reinfeldt (m) hyresrätten som boendeform i Stockholms city.

– Alla som varit i närheten av Stockholms innerstad vet att hyresrätten som idé inte funkar där. Hyresrätten ska man lämna över till nästa hyresgäst, men i realiteten har det blivit en svart marknad, sa Reinfeldt.

Men nu går regeringskansliet till motangrepp och hävdar att DN vilselett läsarna.

Statsrådsberedningen skriver i sin unika attack på Sveriges största dagstidning:

"De senaste två dagarna har det i dagspress förekommit artiklar som ger intrycket av att statsminister Fredrik Reinfeldt uttalat sig emot hyresrätten som boendeform i Stockholms innerstad. Det är en felaktig bild, tvärtom stödjer statsministern behovet av en bättre fungerande hyresmarknad. Exempelvis saknar rubrikerna stöd i de intervjuer som genomförts och statsminister Fredrik Reinfeldt tillskrivs åsikter som inte framförts."

Tvärtom menar Reinfeldt att han sagt att hyresrätter är en bra idé.

– Jo, jag har i många sammanhang påpekat att hyresrätten har absolut funktion på hyresmarknaden i att möjliggöra rörlighet för grupper som har svårt att orka med att betala kapitalinsatser, för att möta den rörlighet på arbetsmarknaden som vi i allmänhet bejakar, uppger statsministern att han sagt till DN:s reporter.

Statsministerns pressekreterare bandade DN-intervjuen och nu har man offentliggjort ljudfilerna:

"För att möjliggöra för människor att själva bilda sig en uppfattning om vad som sades vid de två intervjutillfällena ligger nu ljudfilerna här."

Dessutom kritiserar statsrådsberedningen DN för att man bildsatt artikeln med en beskuren bild på Reinfeldt - från ett statsbesök av Tysklands förbundskansler Angela Merkel.