Fetmagen kopplas till Alzheimers

- 21/02/2011, 16:54 -

Hasse Holmberg/AP/Scanpix

Svensk forskning kopplar ihop övervikt och demens.

En hälsosam livsstil kan minska risken att insjukna i Alzheimers. Det anser forskare på Karolinska institutet som i en studie kopplar ihop den så kallade överviktsgenen FTO och demenssjukdomen Alzheimers.

– Att genen ökar risken för övervikt är stabilt, det nya är att just att den skulle öka risken för demens, säger studiens huvudförfattare Lina Keller, forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska institutet, till Svenska Dagbladet.

I studien, där 1 000 friska personer över 75 år har följts upp under nio år, visar resultat att personer med riskgenen FTO löpte 50-60 procents högre risk att utveckla demens än de som inte bar på genen.

– Genen uttrycks som mest i den delen av hjärnan som styr hunger och aptit, men finns också i andra delar av hjärnan och kan tänkas ha en ännu okänd roll i områden som har till exempel med minnet att göra, säger Lina Keller till SvD.