Fredag 18 Jun
Stockholm

RFSU: Så skyddar vi bäst barn mot sexövergrepp

1 av 2
Lena Lennerhed, ordförande i RFSU, går i svaromål mot...
2 av 2
Lena Lennerhed, ordförande i RFSU, går i svaromål mot... Foto: Jonas Ekströmer / SCANPIX

I en krönika hos Nyheter24 gick Bianca Meyer till angrepp mot RFSU som hon menar uppmuntrar till sexuella övergrepp på barn. Här går RFSU i svaromål.

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Det är viktigt att personal inom förskolan har beredskap att möta barns beteenden och frågor relaterade till sexualitet. Både för att stödja barnen i deras utveckling och för att kunna identifiera eventuella misstankar om övergrepp.

RFSU vill lyfta fram olika värderingar kring barns sexualitet och belysa några av de bilder av barns sexualitet som finns i förskolan, samt peka på eventuella behov av fortbildning hos förskolepersonalen.

Anna Kosztovics lyfter fram några exempel på handlingar i det Ottar-referat som citeras.

Dessa är valda eftersom de just är exempel på handlingar som inte nödvändigtvis är tecken på att något inte står rätt till. Men de kan vara det. Det har Bianca Meyer alldeles rätt i.

Om förskolepersonal undrar över ett barns sexuella beteende måste de sätta sig ner och prata tillsammans och framförallt kartlägga hur det står till med barnet på alla andra sätt.

Hur ser det ut i familjen, med kamrater?

Exakt samma onanibeteende kan tyda på tvångsmässig lindring av ångest efter ett övergrepp, en skilsmässa eller något annat. Eller så har barnet bara upptäckt att det är skönt.

Exemplen Anna Kosztovics gett visar just på att det inte bara är de negativa tolkningarna som gäller när barn utforskar sin sexualitet.

För att kunna stödja barns sexuella utveckling utan att skambelägga, osynliggöra eller missa tecken som kan peka mot att övergrepp har begåtts krävs att personalen är utbildad och att det finns en samsyn och handlingsplan på förskolan.

Så skyddar man bäst barn mot övergrepp.

Lena Lennerhed, ordförande RFSU, professor i idéhistoria

Läs Bianca Meyers krönika här.

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela