Söndag 24 Okt
Stockholm

Fler och fler svenskar positiva till flyktingar

Trots sverigedemokraternas framgångar är fler och fler positiva till det svenska flyktingmottagandet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Samtidigt som sverigedemokraterna kom i i riksdagen med bred marginal var svenskarna mer positiva än någonsin till flyktinginvandring.

Andelen som tycker att Sverige ska ta emot färre flyktingar är dock fortfarande stor. 42 procent ansåg 2010 att färre flyktingar ska tas emot i Sverige, en minskning med fyra procentenheter jämfört med året innan.

Andelen som anser att vi ska ta emot lika många eller fler flyktingar ökade till 30 procent.

Siffrorna är de mest positiva sedan SOM-institutet i Göteborg började göra mätningar på 1990-talet.

-Vi får en ökad utbildningsnivå, en ökad storstadsbefolkning och en ökad känsla av internationalism i breda lager i samhället, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap, till SVT:s Rapport.

Kommentera
Kopiera länk
Dela