”V kastar tillbaka Sverige till tidigt 80-tal”

- 04/05/2011, 07:59 -
1 av 3

2 av 3

SCANPIX

3 av 3

SCANPIX

Rut-avdraget är som vanligt i ropet. Och vänstern och högerns uppfattning om effekterna av avdraget står fortfarande stick i stäv med varandra.

Att vänsterpartiet vill avskaffa rut-avdraget är knappast någon nyhet. Men att pengarna kan täcka 15 000 nya platser inom barnomsorgen på kvällar och helger, så kallad obekväm arbetstid, är någonting nytt. Detta presenterades i vänsterns vårbudget som är deras första egna budget på tre år.

– Det handlar alltså om cirka 3 000 nya jobb, säger vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson, till Nyheter24.

Men Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, menar i stället att vänsterpartiet helt bortser från intäktssidan som rut-avdraget faktiskt genererar till statskassan.

– Därmed faller hela deras beräkning platt. Konsekvensen av att slopa rut-avdraget skulle snarare bli mindre pengar till barnomsorgen, säger Ulf Lindberg till Nyheter24.

Enligt Lindberg skulle ett avskaffande av rut också leda till 6 000 fler arbetslösa i Sverige.

– Rut genererar ju pengar till statskassan och färgar om svarta jobb till vita. Detta vill inte vänsterpartiet se. Med detta uttalande och hela deras vårbudget är vänsterpartiet tillbaka i en traditionell kommunistisk ståndpunkt.

Vad mer tycker du är fel i deras vårbudget?

– De vill ju slopa hela lov (lagen om valfrihet) vilket kastar tillbaka Sverige till tidigt 80-tal. De skulle alltså avskaffa valfriheten till skolor, hemtjänst och äldreomsorg.

Josefin Brink (v) är riksdagsledamot och sitter i Arbetsmarknadsutskottet. Hon anser att Lindbergs argument går ut på att de vill belöna fusk.

– Som det är nu belönas ju faktiskt de som skulle använda hemhjälp svart med skattelättnader. Att då påstå att det är nya intäkter tycker jag är fel sätt att se på detta. I stället bör de intäkterna komma in till staten genom exempelvis hårdare kontroller, säger Josefin Brink till Nyheter24.

Att Lindberg påstår att ett slopande av rut i realiteten skulle leda till mindre pengar till barnomsorgen är något hon ställer sig mycket tveksam till.

– Jag vet att de hävdar det, men de antagandena är ju mycket tveksamma. Vi hävdar i stället att rut-avdraget faktiskt inte löser vardagspusslet eftersom att det är en marginell del som utnyttjas regelbundet. Det finns ett växande behov att tillgodose de föräldrar som ofta jobbar på obekväma arbetstider. Den andelen har växt med 25 procent sedan 2005. Det finns ju ett politiskt innehåll i vårt förslag som inte går att räkna på, säger Josefin Brink till Nyheter24.

Andreas Vedung är skattehandläggare hos moderaterna och menar att vänsterpartiets budget skulle leda till en kollaps av hela Sveriges ekonomi eftersom att den skulle innebära en massiv överföring av finanser från den privata sektorn till staten.

Och därmed leda till enorma pengatransaktioner från Sverige till utlandet. Att rut-avdraget egentligen är en belöning av fusk är att vrida bort hela problemställning, anser Vedung.

– Jag tror, tvärtemot vad Josefin Brink ger uttryck för, att människor i Sverige faktiskt inte vill fuska. Men när klossen av inkomstskatt, moms och så vidare blivit allt för stor tvingas människor till att ställa frågorna de egentligen inte vill ställa. Därför kan du inte se rut-avdraget som en skattelättnad för de som tidigare fuskade, avslutar Vedung till Nyheter24.