Lördag 24 Sep
Stockholm

80-åring våldtog dement kvinna

Den 70-årige kvinnan utsattes för övergreppen på vårdhemmet vid tre tillfällen. 
Kvinnan har inget med artikeln att göra.
Den 70-årige kvinnan utsattes för övergreppen på vårdhemmet vid tre tillfällen. Kvinnan har inget med artikeln att göra. Foto: Ramon Espinosa / AP / SCANPIX

Den 80-årige mannen ansågs skyldig till våldtäkt men slipper fängelse på grund av sin höga ålder. I stället ska mannen betala 100 000 kronor i skadestånd.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Utdrag ur brottsbalk (1962:700) 6 kap.

Om sexualbrott

"1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år."

LULEÅ. En 80-årig man våldtog en dement kvinna, på samma vårdhem som honom, tre gånger under 2010. På torsdagen dömdes han till att betala skadestånd. Kvinnans målsägandebiträde Gunnel Svanberg, är nöjd med domen.

- Ja det är jag. Han har ju blivit ansedd skyldig till samtliga gärningspunkter och jag har pratat med de anhöriga och de är också nöjda eftersom man har fått en slags upprättelse, säger hon till Nyheter24.

Enligt brottsbalken (1962:700) kapitel sex gällande sexualbrott 1 §, är minimistraffet för våldtäkt två år. Trots detta slipper 80-åringen fängelsestraff på grund av sin höga ålder.

- Det är ju en gammal man som inte anses lämplig att vara i fängelse, fortsätter Svanberg.

Skadeståndet sänktes

Med anledning av att mannen ska kunna betala tillbaka skadeståndet till kvinnan jämkades skadeståndsbeloppet av tingsrätten.

Till en början begärdes 225 000 kronor. Efter jämkningen återstod 100 000.

- Men oavsett beloppen är det ju inte pengarna som spelar roll - utan att man utdömt ett skadestånd och gett familjen en upprättelse, som spelar roll, säger Svanberg.

Åklagaren vill överklaga

Åklagaren anser att rätten har gjort sitt bästa i sin bedömning av fallet, men att knepiga fall som detta bör omprövas.

- Rätten har gjort en omsorgsfull bedömning. Men det här är ett svårt fall och det kan vara principiellt viktigt att få det här prövat i en högre instans, säger Thomas Ennefors till Norrländska Socialdemokraten.

Offret dement

Det 70-åriga offret har, på grund av sin demens, inte kunnat uttrycka vad hon känt efter övergreppen eller efter rättegången.

- Hon är ju gravt dement så det har inte gått att kommunicera med henne. Men man har kunnat iakkta henne efter händelsen och sett att hon mått mycket dåligt. Men vad hon känner i dag det vet jag inte, avslutar målsägandebiträdet Gunnel Svanberg för Nyheter24.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.