Fredag 16 Apr
Stockholm

Kommuner spelar stor roll för barns välmående

Trots det följer en tredjedel av kommunerna inte upp arbetet med FN:s barnkonvention.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

– Minst en tredjedel av kommunerna följer inte upp arbetet med FN:s barnkonvention ordentligt. Resultatet är oroande, säger barnombudsman Lena Nyberg. Framförallt eftersom kommuner spelar en avgörande roll för hur barn och unga har det i sin vardag.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla beslut som rör barnet. Trots det har barn och unga i fyra av fem kommuner inget inflytande.

– Barn har inte bara rätten att bli hörda. Vi vet dessutom att beslut som fattas efter att barn och unga fått ge sina synpunkter ofta blir bättre och resultatet mer effektivt, fortsätter Lena Nyberg.

Visserligen säger 91 procent av kommunerna att de använder minst en metod för att öka ungas inflytande.

– Men det räcker inte, anser Lena Nyberg. I 28 procent av kommunerna har barn och unga lite eller mycket lite inflytande över beslut som rör skolan, trots att nästan alla barn vistas där dagligen.

–Kommunernas största utmaning för att bli framgångsrika i arbetet med barnkonventionen är att öka tempot. För att få upp farten bör de prioritera tillsättningen av personal som arbetar med frågorna, menar Lena Nyberg.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela