Fredag 17 Sep
Stockholm

De struntar i barn med räknesvårigheter

1 av 2
2 av 2

Ingen utredning har tidigare gjorts på kunskapen om Dyskalkyli i Sverige. Nu har en kartläggning gjorts på kommuner och landsting runtom i Sverige. Nyheter24 har fått tagit del av den nya rapporten från Dyskalkyliföreningen Sverige ( DFS).

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Vad är Dyskalkyli?

Om undersökningen: 67 kommuner och 13 landsting har svarat på enkäten som gjorts av Dyskalkyli Föreningen Sverige ( DFS).

Dyskalkyli: är en medicinsk diagnos. Ordet dyskalkyli betyder specifika svårigheter med matematiken.

Vilka som drabbas: DFS räknar idag med att ca 6 % av befolkningen har svårigheter med matematiken som ligger inom diagnosen dyskalkyli. Flickorna är lika många som pojkarna.

Källa: DFS

Föreningen har under hösten 2011 vänt sig till Sveriges kommuner och landsting med frågor för att kartlägga vilket stöd det finns ute i landet för dyskalkyliker. Och det visar sig att det råder stor okunskap och omfattande brister runtom i Sverige. Endast två landsting säger sig ens erbjuda utredningar av dyskalkyli.

De skickar dessutom ofta ärendet vidare till annat landsting och endast ett landsting jobbar för en handlingsplan för dyskalkyli.

Av de 67 kommuner som deltog är det bara 48 av kommunerna som säger sig ha handlingsplan för kartläggning av dyskalkyli på sina skolor. Tio av de svarande säger sig inte ha kompetens och 11 känner sig osäkra på om kompetensen finns i kommunen.

Gunne Bergström, ordförande i Dyskalkyliföreningen Sverige säger att för att en förändring ska ske kommer det krävas ett ordentligt utvecklingsarbete.

- Man måste in med kompetensutveckling och då måste kommuner och landsting vilja ta emot den, säger Gunne Bergström.

Kommentera
Kopiera länk
Dela