Söndag 17 Okt
Stockholm

Ambassadörbråk minskar bistånd

En diplomatisk kris mellan Sverige och Etiopien gör att biståndet dras ner.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En diplomatisk kris mellan Sverige och Etiopien medför nu att biståndet till landet dras ner.

– Vi ska inte använda biståndet som hot eller för att störta regeringar. Men ett omfattande bilateralt samarbete kräver diplomatisk närvaro, säger biståndsminister Gunilla Carlsson till Riksdag & Departement.

Krisen bottnar i det faktum att Sverige inte längre har någon ambassadör på plats i Etiopien. Under fem månader försökte Sverige att få Eva Zetterberg (v) godkänd som ny ambassadör. Trots flera påstötningar har den svenska begäran inte fått något svar från etiopiskt håll, vilket anses vara mycket ovanligt i diplomatiska sammanhang.

Konsekvensen blir att det planerade biståndet på 250 miljoner kronor i bistånd till Etiopien inte kommer att betalas ut.

–Jag anar redan nu kapacitetsproblem att utnyttja den landram vi har för i år, givet dagens icke-politiska relationer, säger Carlsson till tidningen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela