Sexavhandling väcker heta känslor

- 16/03/2009, 15:00 -

Två professorer har hamnat i luven på varandra.

Det började efter att idéhistorikern Susanne Dodillet publicerat sin avhandling Är sex arbete? Hennes arbete diskuterar den svenska och tyska debatten om prostitution och fick god kritik på Göteborgs-Postens kultursida i helgen.

Denna fina kritik följdes åt av hårdare ord från Malmö högskolas sociologiprofessor Sven-Axel Månsson som tycker att hennes arbete aldrig skulle ha godkänts. Han kallar den "undermålig" och ”i vissa stycken handlar det om ren och skär förvanskning”.

När Bo Rothstein, professor i statvetenskap vid Göteborgs universitet, hörde Månssons kommentarer surnade han till. Enligt honom bör professorn inte använda sin ställning när han dissekerar Dodillets avhandling. Rothstein upplyser också Månsson att det är okej för en professor att bråka uppåt, men aldrig nedåt.

"Den stora risken med Månssons argumentation är att han skrämmer många doktorander från att se kritiskt på vad vi gamla professorsuvar har lyckats åstadkomma vilket bara kan leda till att vi får fler inställsamma, okreativa ja-sägare inom forskningen.", skriver Rothstein enligt GP.

Skrivet av: